Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot webshop@artishock.nl

Artishock is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Artishock worden aangepast.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Artishock. Tenzij Artishock zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.

1.3. Artikelen dienen binnen een termijn van max. 4 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

1.4. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering. (zie artikel 6).

Artikel 2. Betaling

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en zijn inclusief BTW.

2.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

2.3 U kunt betalen door middel van Ideal, Creditcard betaling of telefonische overboeking. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 3 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan PostNL.

Artikel 3. Verzendkosten

3.1. Alle bestellingen worden altijd verzekerd verzonden.

3.2. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa worden bij bestellingen onder de 200,00 automatisch verzendkosten berekend. Dit geldt ook voor artikelen die worden aangeschaft tijdens onze Sale periodes.

3.3. U kunt tevens uw bestelling, mits betaald, in de winkel komen ophalen. Eventuele verzendkosten worden dan in de winkel aan u vergoed.

Artikel 4. Annulering

4.1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt uw annulering uitsluitend telefonisch aan ons doorgeven. Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4.3. Indien een koper niet binnen 24 uur de bestelling annuleert, zie onder 4.1., is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 24 uur geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

4.4. Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:

1. €1,00 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.

2. €1,50 bij het annuleren van een gehele bestelling.

Artikel 5. Levering

5.1. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Artishock is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

5.2. Een bestelling zal in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. Indien een bestelling bestaat uit meerdere producten is Artishock gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Artishock geen extra verzendkosten in rekening.

5.4. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

5.5. De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer) van PostNL, welke na te lezen zijn op www.post.nl.

5.6. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5.7. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Retourneren

6.1. Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 7 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Artishock te retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan Artishock. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Wij verzoeken u vriendelijk niet diverse maten te bestellen om deze thuis te passen. Wij geven u graag telefonisch advies 040 – 244 63 26 of per email (info@artishock.nl).

6.2. Wij geven geen garantie op: bijzondere materialen (bv. lak, glitters etc.); neuzen; ritsen; afgeprijsde artikelen

6.3. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Artishock gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren in onze winkel te Eindhoven. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Artishock nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Artishock en van de medewerkers en de producten van Artishock voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Artishock is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 7.2 Artishock aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Artishock. 

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Artishock ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Artishock verschuldigd is.  

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Artishock dan wel tussen Artishock en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Artishock, is Artishock niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Artishock.

7.5 Artishock is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www. Artishock.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

 

Artikel 8. COPYRIGHT

© Copyright Artishock design 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.artishock.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Artishock of zijn gelicenceerd aan Artishock.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Artishock.

Artishock voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.